Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Aρ. Πρωτ. 141268 /Ν1/4/11/2021 Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τις ήδη υποβληθείσες έως 30.08.2019 στον ΕΟΠΠΕΠ αιτήσεις περί ανανεώσεων αδειών διδασκαλίας σ...

Read more

Έναρξη αναγγελίας διδασκαλίας: υποβολή δικαιολογητικών σε απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα

Έναρξη αναγγελίας διδασκαλίας: υποβολή δικαιολογητικών σε απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα

Aρ. Πρωτ. 115665 /Ν1/16/9/2021 Παρέχονται διευκρινίσεις Σχετ: 1) Η υπ’ αριθ. 78844/2021 (Β’ 3369) απόφαση Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 2) Η με Aρ. Πρωτ. 101532...

Read more

Έως 30.11.2021: Παράταση ισχύος αδειών διδασκαλίας που είχαν υποβληθεί για ανανέωση στον ΕΟΠΠΕΠ

Έως 30.11.2021: Παράταση ισχύος αδειών διδασκαλίας που είχαν υποβληθεί για ανανέωση στον ΕΟΠΠΕΠ

Aρ. Πρωτ. 101532 /Ν1/18-8-2021 Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών Δια της παρούσης, σας ενημερώνουμε...

Read more

Ενημέρωση για τις αναγγελίες και τις παλιές άδειες διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας

Ενημέρωση για τις αναγγελίες και τις παλιές άδειες διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας

Read more

Απόφαση 78844/Ν1/01-07-2021: Τα δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ή ανανέωσης άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας

Απόφαση 78844/Ν1/01-07-2021: Τα δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ή ανανέωσης άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας

Απόφαση 78844/Ν1/01-07-2021 (ΦΕΚ 3369/Β/28-07-2021) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 – Αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντισ...

Read more

Από 1.7.2021 οι αναγγελίες έναρξης διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία γίνονται σε επίπεδο ΔΔΕ

Από 1.7.2021 οι αναγγελίες έναρξης διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία γίνονται σε επίπεδο ΔΔΕ

Read more